تابستان دانلود هزینه های تبلیغات نامزدهای انتخاباتی

تابستان: دانلود هزینه های تبلیغات نامزدهای انتخاباتی هزینه های تبلیغاتی شفاف سازی نامزد انتخاباتی پول انتخابات پیک بامدادی

گت بلاگز اخبار سیاسی و اجتماعی توضیح رییس دادگستری پایتخت کشور عزیزمان ایران راجع به بازداشتی‌های تجمعات اخیر

رئیس کل دادگستری استان پایتخت کشور عزیزمان ایران گفت: بازداشت اغتشاش گران و آشوب طلبان در جریان اتفاقات اخیر، مراحل اولیه تحقیقات را می‌گذراند و با تکمیل تحقیقا

توضیح رییس دادگستری پایتخت کشور عزیزمان ایران راجع به بازداشتی‌های تجمعات اخیر

توضیح رییس دادگستری پایتخت کشور عزیزمان ایران راجع به بازداشتی های تجمعات اخیر

عبارات مهم : ایران

رئیس کل دادگستری استان پایتخت کشور عزیزمان ایران گفت: بازداشت اغتشاش گران و آشوب طلبان در جریان اتفاقات اخیر، مراحل اولیه تحقیقات را می گذراند و با تکمیل تحقیقات اطلاع رسانی مناسبی صورت می گیرد.

به گزارش ایسنا، اسماعیلی مدیر کل دادگستری استان پایتخت کشور عزیزمان ایران اظهار کرد: بازداشت اغتشاش گران و آشوب طلبان در جریان اتفاقات اخیر، هنوز مراحل اولیه تحقیقات را می گذراند و با تکمیل تحقیقات اطلاع رسانی مناسبی صورت می گیرد.

توضیح رییس دادگستری پایتخت کشور عزیزمان ایران راجع به بازداشتی‌های تجمعات اخیر

وی افزود: پرونده های افرادی که جرم آنها علیه امنیت عمومی به اثبات برسد، به وسیله همکاران قضایی در مناسب ترین وقت و در چارچوب ضوابط و مقررات قانونی و البته با قاطعیت مورد پیگیری قرار می گیرد.

رئیس کل دادگستری استان پایتخت کشور عزیزمان ایران خاطرنشان کرد: به موجب قانون می توان افراد بازداشتی را طی 24 ساعت اول بازداشت در مراجع انتظامی نگهداری کرد و آنان را به زندان معرفی نکرد، به همین علت ممکن است بین آمارهای اعلامی از طرف مسئولان در مورد تعداد افراد بازداشتی اختلاف هایی وجود داشته باشد؛ آیا که ممکن است جرم بعضی افراد در وقت بازداشت به اثبات برسد و بعضی افراد هم جرم ارزش به اثبات نرسد و آزاد شوند.

رئیس کل دادگستری استان پایتخت کشور عزیزمان ایران گفت: بازداشت اغتشاش گران و آشوب طلبان در جریان اتفاقات اخیر، مراحل اولیه تحقیقات را می‌گذراند و با تکمیل تحقیقا

واژه های کلیدی: ایران | بازداشت | تحقیقات | دادگستری | رئیس کل دادگستری | اخبار سیاسی و اجتماعی

دانلود


دانلود فایل ها

نویسنده : topsblog