تابستان دانلود هزینه های تبلیغات نامزدهای انتخاباتی

تابستان: دانلود هزینه های تبلیغات نامزدهای انتخاباتی هزینه های تبلیغاتی شفاف سازی نامزد انتخاباتی پول انتخابات پیک بامدادی

گت بلاگز اخبار سیاسی و اجتماعی روسیه بارها از پشت به کشور عزیزمان ایران خنجر زده است

سیدعلی خرم دیپلمات سابق در روزنامه شرق نوشت:ماه گذشته با وجود ابراز همکاری و حمایت اروپایی ها دیپلماسی ما به شرق گرایش پیدا کرد. ولی خیلی سریع مشخص شد شرق و د

روسیه بارها از پشت به کشور عزیزمان ایران خنجر زده است

روسیه بارها از پشت به کشور عزیزمان ایران خنجر زده است

عبارات مهم : امنيت

سیدعلی خرم دیپلمات سابق در روزنامه شرق نوشت:ماه گذشته با وجود ابراز همکاری و حمایت اروپایی ها دیپلماسی ما به شرق گرایش پیدا کرد. ولی خیلی سریع مشخص شد شرق و در رأس آن روسیه، در حد اروپایی ها هم قصد دفاع از کشور عزیزمان ایران را ندارند و از پشت خنجرزدن مکرر روس ها، اظهرمن الشمس است.

روسیه بارها از پشت به کشور عزیزمان ایران خنجر زده است

بنابراين تيمی مشمول بر آقايان صالحي و خرازي به اروپا سفر کردند و همان کار تيم ديپلماسي وزارت امور خارجه را انجام دادند. آقاي دکتر ظريف هم وقت خود را به نوشتن نامه سرگشاده به دولتمردان آمريکا گذراند تا دوباره وقت فعاليت پيدا کند.

در مجموع به نظر مي رسد اگر از دست اروپايي ها کاري هم برآيد، آن قدر سطح توقع از آنان اوج برده شده است که گويي آنها بايد تقاص کج روي هاي آمريکا را بعد بدهند و در آن طرف، برخي مانند روسيه منتظر وقت طلايي فشار آمريکا بر ايران هستند تا از يک سو جيب خود را در تنگناهاي اقتصادي ايران پر کنند و از سوي ديگر با کارت ايران پرسشها سياست خارجي خود را با آمريکا و غرب حل وفصل کنند.

سیدعلی خرم دیپلمات سابق در روزنامه شرق نوشت:ماه گذشته با وجود ابراز همکاری و حمایت اروپایی ها دیپلماسی ما به شرق گرایش پیدا کرد. ولی خیلی سریع مشخص شد شرق و د

به عبارت ديگر به جز اروپايي ها، چين، هند و تعداد اندکي از کشورها، نمي توان روي ديگران در اين نبرد ناعادلانه و غيرمنصفانه تحريم هاي آمريکا حساب کرد؛ اين کشورها هم شايد 30 درصد پرسشها ايران را حل کنند. به عبارت ديگر اگر اروپايي ها به خريد يک سوم نفت ايران ادامه دهند و چين، هند و شايد برخي ديگر هم درصدي از نفت ايران را خريداري کنند، شايد نصف درآمد نفتي ايران تأمين شود.

دونالد ترامپ وعده چنين روزي را داده که ايران در کمتر از يک سال بر اثر سختي تحريم ها به ميز مذاکرات بازمي گردد. در اين راستا رئيس جمهور آمريکا از نپيوستن ايران به کنوانسيون مقابله با پول شويي سوءاستفاده کرده و از سویيفت مي خواهد رابطه با ايران را قطع کند.

در اين صورت جمهوري اسلامي چه انتخابي مي خواهد داشته باشد؟ در اينجاست که برخي با نگراني پيشنهاد مذاکره مستقيم ايران و آمريکا را قبل از ديرشدن، ارائه دادند ولی چون از زاويه درست آن مطرح نشد، از توجه افتاد و برخي هم طرح آن با اين شيوه و در اين وقت را بي موقع و نادرست دانستند.

روسیه بارها از پشت به کشور عزیزمان ایران خنجر زده است

بهتر است همگان بدانند فضا امروز به شدت تغيير کرده هست؛ چراکه کيم جونگ اون، رهبر کره شمالي ظاهرا خواب نما شد، با عجله به ديدار دونالد ترامپ شتافت و اظهار كرد حاضر است خلع سلاح شده است ولي تحريم ها برداشته شود و کشورش راه توسعه اقتصادي را طي کند. او براي اين ديدار حاضر شد برخي تونل هاي آزمايش هاي هسته اي يا موشکي خود را منهدم کند و حتي از بهانه گيري ترامپ براي به تعويق انداختن ملاقات سران، ابراز نگراني و از او دلجويي کرد تا ملاقات سر وقت صورت گيرد. ترامپ اين حرکات را نشانه اشتياق فراوان رهبر کره شمالي براي تسليم شدن در برابر شرايط آمريکا تفسير کرد.

سؤال باقي مانده اين است که آيا مذاکره مستقيم ايران و آمريکا خارج از الگوي فوق، براي حل بحران تحريم ها مفيد است؟ براي پاسخ بايد گفت در روابط بين الملل چهار اصل رعايت و پيروي مي شود. اصل اول، مذاکره راجع به همه چيز در روابط دو يا چندجانبه مفيد و توصيه مؤکد هست؛ زيرا در هاي بسته ديپلماتيک را به هر ترتيب باز مي کند. اصل دوم اینکه در دنیا پيچيده حاضر با توجه به تنيدگي روابط و احتياجات کشورها به هم و پيشرفت تکنولوژي و اطلاعات، همه بايد با هم روابط ديپلماتيک داشته باشند. کشوري که روابط با برخي از کشورها به ويژه کشورهاي قدرتمند اقتصادي سياسي نظامي را ناديده بگيرد، در حقيقت خود را منزوي مي کند؛ حتي اگر اين کشور خود آمريکا باشد و بخواهد راه دونالد ترامپ را طي کند که بازنده است.

سیدعلی خرم دیپلمات سابق در روزنامه شرق نوشت:ماه گذشته با وجود ابراز همکاری و حمایت اروپایی ها دیپلماسی ما به شرق گرایش پیدا کرد. ولی خیلی سریع مشخص شد شرق و د

اصل سوم اينکه دوستي و دشمني کشورها با يکديگر ابدي و جاوداني نيست. آنچه در اين باره ابدي و جاوداني جلوه مي کند، همانا منافع و امنيت ملي کشورهاست که ايجاب مي کند زماني با کشورهاي ديگر روابط عالي، خوب يا سرد داشته باشند. ايران در دوران گذشته، در دوران حاضر و به طورکلی در هر دوره ای از اصول منافع و امنيت ملي حدودا يکساني پيروي مي کند.

بي جهت نيست که صنعت هسته اي که در رژيم شاه پايه گذاري شد، در جمهوري اسلامي ادامه يافت و يقينا در آينده هم ادامه خواهد داشت.

اصل چهارم، کشورها براي تضمين امنيت ملي خود بايد هرچه بيشتر دوست جذب كنند و حتی وجود يک دشمن هم زيادي و مخل امنيت ملي کشور ماست.

روسیه بارها از پشت به کشور عزیزمان ایران خنجر زده است

پس مطابق با اصول و رويه هاي بين الملل و شرايط ايجادشده، مذاکره و برطرف خصومت با آمريکا با در نظر گرفتن منافع ملي و شأن کشور، امري مؤثر هست؛ ولی اين مذاکره بايد در زمين بازي روابط دوجانبه باشد و نه در زمين بازي برجام. برجام بايد دست نخورده و به عنوان يک توافق بين المللي حقوقي باقي بماند.

واژه های کلیدی: امنيت | ايران | مذاکره | کشورها | آمريکا | دونالد ترامپ | اخبار سیاسی و اجتماعی

دانلود


دانلود فایل ها

نویسنده : topsblog