تابستان دانلود هزینه های تبلیغات نامزدهای انتخاباتی

تابستان: دانلود هزینه های تبلیغات نامزدهای انتخاباتی هزینه های تبلیغاتی شفاف سازی نامزد انتخاباتی پول انتخابات پیک بامدادی

گت بلاگز وب‌گردی توهین دیگران چه مجازاتی دارد؟

مجازات فردی که مرتکب توهین راحت می شود به دلالت ماده 608 شلاق تا 74 ضربه و یا جزای نقدی از پنجاه هزار ریال تا یک میلیون ریال می باشد. بنابراین قاضی اختیار ب

توهین دیگران چه مجازاتی دارد؟

به گزارش گروه وبگردی گروه تحریریه سایت جوان، شاید به جرات بتوان توهین را در زمره اعمالی دانست که زیاد از هر عمل ممنوعه ای در زندگی روزانه مان اتفاق می افتد. گاهی مورد توهین و اهانت دیگری قرار می گیریم و گاهی خود به دیگری توهین می کنیم.
عملی که بدون اطلاع از آثار و عوارض آن اتفاق می افتد، این در حالی است که پیگیری و مطالبه آثار ناشی از این عمل هیچ گاه به اندازه شیوع و انجام آن نبوده هست، چه اینکه اگر بنا به مطالبه و پیگیری آثار آن می بود غالب شکایات مطروح در دادگستری پیگیری همین عنوان مجرمانه تخصیص داده شده است می یافت کما اینکه درحال حاضر بسیاری از پرونده های مطروح در دادگستری ناشی از جرایم مرتبط با هتک حیثیت و آبروی اشخاص هست.

عبارات مهم : مجازات

عملی را که بسیار راحت از کنار آن می گذریم به وسیله قانونگذار جرم انگاری شده است هست، اهمیت این جرم که مستقیماً به حیثیت و آزادی و آسایش و آبروی اشخاص لطمه وارد می کند.

از همین روی از آن تحت عنوان هتک حرمت اشخاص یاد کرده هست. بنابراین یکبار دیگر مقنن حمایت خود را از افراد و نیز جامعه نشان داده است و همانطور که اموال و جان اشخاص مورد حمایت و اقتدار وی قرار گرفته اند، حیثیت، آبرو، شخصیت، آزادی و آسایش افراد نیز در نظر قانونگذار محترم و مورد حمایت هستند و هرگونه تعرض بدان ها را جرم و قابل مجازات دانسته هست.

از همین روی قانونگذار افراد را از هتک حرمت و تعرض به حیثیت و آبروی یکدیگر منع کرده است و جهت حفظ حقوق اساسی افراد و سایر ارزش های مشابه آن، مجازات هایی را جهت توهین در نظر گرفته هست؛ ولی توصیه ای که مجدداً قابل ذکر بوده این است که از نظر قانونگدار قبح توهین به حدی بوده است که در بعضی مصادیقش مجازات های سنگینی را جهت مرتکب درنظر گرفته هست. جهت روشن شدن موضوع، تمامی مصادیق توهین از منظر قانونگذار را اختصاراً بیان خواهیم کرد:

توهین به افراد

مطابق ماده 608 از کتاب پنجم قانون مجازات اسلامی تعزیرات،توهین به افراد از قبیل فحاشی و استعمال الفاظ رکیک چنانچه موجب حد قذف نباشد به مجازات شلاق تا 74 ضربه و یا پنجاه هزار ریال تا یک میلیون ریال جزای نقدی خواهد بود.

در ادامه به بیان نکاتی در این زمینه می پردازیم:

1. توهین مذکور در این ماده، توهین راحت محسوب می شود.

2. مقصود از واژه افراد در صدر ماده صرفاً اشخاص حقیقی (افراد عادی) است و اشخاص حقوقی و ادارت و شرکت ها را مشمول بر نمی شود، لیکن همانطور که پیش تر گفته شد، توهین جرمی است که بر روی حیثیت و شخصیت افراد واقع می شود همانند جرم افترا، این درحالی است که اشخاص حقوقی دارای شخصیت به این معنا نیست.

3. قانونگذار توهین به افراد را از طریق فحاشی و استعمال الفاظ رکیک ممکن دانسته، این در حالی است که از نظر مقررات کیفری اهانت و توهین عبارت است از به کار بردن الفاظی که صریح یا ظاهر باشد و یا ارتکاب اعمال و انجام حرکاتی که با لحاظ عرفیات جامعه و با در نظر گرفتن شرایط زمانی و مکانی و موقعیت اشخاص موجب تخفیف و تحقیر آنان شود. بنابراین توهین صرفاً به لفظ واقع نمی شود، و حتی می تواند به وسیله واکنش‌ها و نوشتن یا تصویر نیز واقع شود.

4. جرم مذکور در این ماده جرمی قابل گذشت محسوب می شود، بنابراین با شکایت شاکی است که قانون شروع به تعقیب می نماید و از همین روی با گذشت وی تعقیب موقوف خواهد شد. ولی باید بیان داشت که جهت تحقق جرم توهین حضور شخصی که به او توهین شده است است مهم نخواهد بود، بنابراین توهین ممکن است غیابی هم صورت گیرد.

5. مجازات فردی که مرتکب توهین راحت می شود به دلالت ماده 608 شلاق تا 74 ضربه و یا جزای نقدی از پنجاه هزار ریال تا یک میلیون ریال می باشد. بنابراین قاضی اختیار به اعمال مجازات شلاق و یا جزای نقدی خواهد داشت.

6. مجازات مقرر در فوق درحالی است که گاهی توهین صورت گرفته در قالب آن ماده، قابل اعمال مجازات نمی باشد، به عبارتی دیگر گاهی تعرض به حیثیت افراد از طریق توهین موجب اعمال مجازات حدی خواهد شد.

منبع:میزان

انتهای پیام/

واژه های کلیدی: مجازات | شخصیت افراد | دانشنامه حقوقی | توهین به دیگران | قانون مجازات اسلامی | فحاشی | شلاق |

دانلود


دانلود فایل ها

نویسنده : topsblog