تابستان دانلود هزینه های تبلیغات نامزدهای انتخاباتی

تابستان: دانلود هزینه های تبلیغات نامزدهای انتخاباتی هزینه های تبلیغاتی شفاف سازی نامزد انتخاباتی پول انتخابات پیک بامدادی

دی میستورا در گفتگوهای آستانه راجع به سوریه شرکت می کند

نماینده خاص شرکت ملل در سوریه در مذاکرات آستانه در خصوص سوریه شرکت می کند. به گزارش گروه بین الملل گروه تحریریه سایت جوان به نقل از خبرگزا..

ادامه مطلب